LANis logo

Naszą dewizą jest rozumieć szanse i potrzeby klientów, oraz oferować najbardziej optymalne rozwiązania telekomunikacyjne.


Inżynieria bezprzewodowych i światłowodowych systemów teleinformatycznych

Koncepcje, analizy i projekty techniczne sieci teleinformatycznych Planowanie radiowe dla sieci dostępowych i łączy bezprzewodowych Wizje i badania techniczne w terenie z użyciem sprzętu wysokościowego Nadzorowanie realizacji i eksploatacji projektów unijnych


e-mail: k o n t a k t [m a ł p k a] l a n i s . p l       Numer NIP: 7321016155    Numer REGON: 100635043

 

©2008-2016 LANis. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa i logo są zastrzeżonym i prawnie chronionym znakiem handlowym.

Hosting by TEFNET